De Kindervilla

 O L D E M A R K T     voor kinderen in ontwikkeling

Uitgangspunten

De Kindervilla is opgericht in 2005 door Jolanda Terlien en Harriët Goedhart vanuit de gedachte dat een kindercentrum meer moet zijn dan opvang alleen.

 

Bij de Kindervilla gaan we er vanuit dat kinderen alles in huis hebben om zichzelf en de wereld te ontdekken. Wij bieden kinderen een leuke wereld om te ontdekken, een plek van en voor kinderen, waar kinderen zich thuis voelen, vriendjes kunnen maken, ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en daarop durven te vertrouwen.

 

Kinderen mogen zich in hun eigen tempo, optimaal ontwikkelen. Wij sluiten onze ondersteuning daarop af. Kinderen mogen spelen, uitproberen, ervaringen opdoen en krijgen verschillende uitdagende activiteiten aangeboden. Kinderen kunnen zich veilig en goed ontwikkelen als ze gezien worden. We benadrukken kwaliteiten en talenten, zijn oprecht en stimulerend. We benadrukken gewenst gedrag zodat kinderen goede beslissingen kunnen nemen en weten wat ze het beste kunnen doen.

 

Waardering, respect en oprechte aandacht zijn heel belangrijk. We luisteren naar de verhalen, hun babbels en grapjes. We verbinden en helpen kinderen om naar elkaar te luisteren. We kijken er naar uit om u en uw kinderen bij ons welkom te mogen heten.

Het Kindervilla team 

Het team van de Kindervilla , bestaat uit een vast, hecht, deskundig en enthousiaste groep mensen. Vaste gezichten op vaste groepen op vaste dagen. Hierdoor weten kinderen en ouders altijd wie ze kunnen verwachten. Alle mensen zijn allround, sommigen hebben nog een specialisatie.

 

Uiteraard zijn alle medewerkers in het bezit van een geldige VOG, hebben ze allemaal een BHV, EHBO en kinderEHBO certificaat en staan geregistreerd in het personenregister kinderopvang. Wilt u meer weten over onze medewerksters en hun specialisaties dan nodigen we u uit om verder te kijken.

 

De Oudercommissie 

De Kindervilla oudercommissie bestaat uit een aantal betrokken ouders. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die bij de Kindervilla worden opgevangen. De oudercommissie adviseert de Kindervilla gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor de kwaliteit en de opvang van kinderen. 

 

Tijdens vergaderingen wordt de dagelijks gang van zaken besproken,  adviesaanvragen behandeld en worden adviezen geformuleerd. Elke kinderopvang moet volgens de wet een oudercommissie hebben. In de wet staat waar een oudercommissie adviesrecht over heeft. Dat zijn bijvoorbeeld: kwaliteitsbeleid (aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, niveau van de leiding), pedagogisch beleid, voeding in de praktijk en algemeen beleid op gebied van voeding, veiligheid en gezondheid, klachten en prijswijzigingen. De oudercommissie komt in ieder geval 4 keer per jaar bij elkaar.

 

De oudercommissie bestaat uit Jelmer Jaarsma, Henny de Lange, Gerard Hosper, Annemieke Hof, Frederiek van der Meer, Paulien van der Vegt, Ferdinand Hakvoort, Selina Weldam . Zij zijn bereikbaar via ockindervillaoldemarkt@gmail.com.

 

GGD Inspecties 

De Kindervilla wordt jaarlijks gecontroleerd op het naleven van de Wet Kinderopvang. Wij hebben steeds voldaan aan alle verplichtingen; er zijn nooit overtedingen geconstateerd. De inspectierapporten kunt u hier nalezen:

Inspectierapport dagopvang / peuteropvang

Inspectierapport buitenschoolse opvang hoofdstraat 

Inspectierapport buitenschoolse opvang 

 

 

Geschillencommissie  

De Kindervilla is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang. Er zijn nog nooit geschillen ingediend over onze organisatie. We zijn in bezit van het Certificaat Samen werken aan Kwaliteit KDV. 

Certificaat Samen werken aan Kwaliteit BSO.